Всього вибрано ігор:

Порівняти

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Компанія "ESCAPY BV" (Адміністрація Сайту) пропонує дієздатним фізичним особам, мінімальний вік яких становить 18 років, використовувати Сайт (https://mir-kvestov.com.ua) на зазначених у цій Угоді умовах.
Безумовним акцептом Угоди є початок використання Сайту. З моменту здійснення акцепту Користувач вважається таким, що ознайомився і погодився з цією Угодою і вступив з Адміністрацією Сайту в договірні відносини.
Користувач засвідчує, що умови Угоди приймаються ним без будь-яких заперечень, Користувач зрозумів і прийняв значення використовуваних у цій Угоді та на Сайті термінів, слів і виразів згідно з їхнім нормативно-правовим визначенням та/або тлумаченням, зазначеним у цій Угоді.
Ця Угода не потребує двостороннього підписання і дійсна в електронному вигляді.

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ця Угода регулює відносини між Користувачем і Адміністрацією Сайту. Адміністрація Сайту надає Користувачеві невиключне, непередаване право на використання функціоналу Сайту.
  2. Виключні права. Усі права на Сайт загалом і кожну його складову частину окремо, зокрема контент і програмне забезпечення, а також на використання доменного імені mir-kvestov.ru і всіх його доменів третього рівня належать Адміністрації Сайту. Предметом цієї Угоди не є передача виключних прав Користувачеві. Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків.
  3. Зміна Угоди. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент змінювати цю Угоду і всі додатки до неї (повністю або в частині) в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Користувачем. Усі зміни набувають чинності на наступний календарний день після розміщення на Сайті.
   1.3.1. Користувач зобов'язується самостійно стежити за змінами цієї Угоди та додатків до неї шляхом періодичного ознайомлення з актуальною редакцією, не рідше одного разу на місяць. Користувач самостійно відповідає за будь-які наслідки, що настали у зв'язку з його неознайомленням з Угодою та додатками до неї.
   1.3.2. У разі якщо Користувач не згоден з будь-яким положенням Угоди та (або) додатків до неї, він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту.
  4. Ця Угода складається з таких документів:
   1.4.1. «Угода користувача», постійно розміщена в публічному доступі на Сайті, за адресою https://mir-kvestov.com.ua/rules.
   1.4.2. «Політика обробки персональних даних» – постійно розміщені в публічному доступі на Сайті за адресою https://mir-kvestov.com.ua/privacy_policy.
 2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

  1. Розміщена на Сайті інформація носить новинний, інформаційний характер, тобто розкривається для додаткового інформування зацікавлених Користувачів. Адміністрація Сайту надає послугу з бронювання часу і місця проходження квесту на підставі інформації наданої квестами-партнерами Сайту.
  2. Інформація, розташована на Сайті, отримана з відкритих джерел. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за її актуальність і достовірність.
  3. Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство Нідерландів або норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.
  4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.
  5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства Нідерландів або нормами міжнародного права, а також загальноприйнятими нормами моралі і моральності, порушувати права та інтереси третіх осіб.
  6. Адміністрація Сайту зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
  7. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сайту і спричинені ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликану або пов'язану зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.
  8. Користувач приймає умову про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
  9. Під час використання Сайту Користувачеві забороняється:
   2.9.1. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, що: містить погрози, дискредитує, ображає, ганьбить честь та гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканість приватного життя інших Користувачів чи третіх осіб; порушує права неповнолітніх осіб; є вульгарною чи непристойною, містить порнографічні зображення та тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; містить сцени нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення; пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги; містить екстремістські матеріали; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції чи керівництва щодо вчинення злочинних дій; містить інформацію обмеженого доступу, включно з державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб, але не обмежуючись нею; містить рекламу чи описує привабливість вживання наркотичних речовин, зокрема, «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини завдяки бінауральним ритмам), інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти їхнього виготовлення та поради щодо вживання; має шахрайський характер; а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб, вимоги законодавства Нідерландів або норми міжнародного права.
   2.9.2. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб.
   2.9.3. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту.
   2.9.4. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту та його сервісів або персональних сторінок Користувачів.
   2.9.5. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами.
   2.9.6. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних Користувачів, третіх осіб.
   2.9.7. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією Сайту.
   2.9.8. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торговельні операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією.
   2.9.9. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
   2.9.10. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту.
 3. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА КОНТЕНТ САЙТУ

  1. Усі об'єкти, розміщені на Сайті, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їхні добірки, є об'єктами виключних прав Адміністрації Сайту, та інших правовласників, усі права на ці об'єкти захищені.
  2. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів), суміжних прав, товарних знаків або інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніму) автора в незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта в незмінному вигляді.
  3. Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Сайт надається Користувачеві «як є» (as is), відповідно до загальноприйнятого в міжнародній практиці принципу. Це означає, що за проблеми, які виникають у процесі встановлення, оновлення, підтримки та експлуатації Сайту (зокрема проблеми сумісності з іншими програмними продуктами (пакетами, драйверами тощо), невідповідності результатів використання Сайту очікуванням Користувача тощо), Адміністрація Сайту відповідальності не несе. Користувач повинен розуміти, що несе повну відповідальність за можливі негативні наслідки, викликані несумісністю або конфліктами Сайту з іншими програмними продуктами, встановленими на комп'ютері або іншому пристрої Користувача. Сайт не призначений і не може бути використаний в інформаційних системах, що працюють у небезпечних середовищах або обслуговують системи життєзабезпечення, у яких збій у роботі Сайту може створити загрозу життю людей або спричинити великі матеріальні збитки.
  2. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або за його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, набутими або переданими йому відповідно до законодавства Нідерландів.
  3. Адміністрація Сайту може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який контент або користувачів на свій особистий розсуд, без пояснення причин, включно з без жодних обмежень переміщенням або видаленням контенту, що, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду, законодавство Нідерландів та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.
  4. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням інформації на Сайті відповідно до чинного законодавства Нідерландів.
  5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди і залишає за собою право на власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку публікувану Користувачем інформацію, яка порушує заборони, встановлені цією Угодою (включно з особистими повідомленнями), припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервера або до будь-якого з них.
  6. Адміністрація Сайту має право надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту та його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.
 5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Користувач дає згоду на обробку Адміністрацією Сайту персональних даних, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, IP-адреса.
  2. Ця згода діє безстроково, термін зберігання персональних даних Користувача не обмежений.
  3. Користувач має право відкликати свою згоду за допомогою складання відповідного письмового документа, який може бути надісланий на адресу Адміністрації Сайту поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У разі отримання письмової заяви про відкликання цієї згоди на обробку персональних даних Адміністрація Сайту зобов'язана припинити їх обробку.
  4. Користувач дає згоду на:
   5.4.1. Зберігання персональних даних на сервері Адміністрації Сайту;
   5.4.2. Використання персональних і статистичних даних Користувача для демонстрації рекламних оголошень.
   5.4.3. Направлення інформації про послуги, новини Адміністрації Сайту і (або) партнерів Адміністрації Сайту.
   5.4.4. Адміністрація Сайту має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем. При цьому Адміністрація зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам.
  5. Адміністрація Сайту має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем. При цьому Адміністрація зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам.
 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства Нідерландів. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Нідерландів.
  2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством Нідерландів.
  3. Ця Угода набуває чинності для Користувача з моменту його приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну.
 7. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ

 8. Наименование: ESCAPY BV
  Найменування: ESCAPY BV
  Реєстраційний номер: 84106271
  Адреса: 1014ZP, Pontsteiger 85, Амстердам, Нідерланди
  E-mail: [email protected]